مسابقه مسافت کوتاه

سعید جعفریان   ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۵۳

به نام خدا اولین دوره مسابقه مسافت کوتاه شهر چرمهین از مسافت ۳۰۰ کیلومتر هوایی از مبدا ملایر به مقصد چرمهین در تاریخ ۲۵ اسفندماه برگزار میگردد.